MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website Mastertime.vn

Chính Sách này mô tả cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên MasterTime(“khách hàng”). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên MasterTime được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên MasterTime.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

a. Về việc thu thập thông tin

Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại MasterTime, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin khách hàng”).

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. MasterTime không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

b. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Mọi Thông Tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và MasterTime đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của MasterTime

– MasterTime không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của khách hàng trên các website thành phần của MasterTime

– Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của MasterTime, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống MasterTime, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

– MasterTime có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào MasterTime;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với MasterTime;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên MasterTime;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

– Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên MasterTime trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của MasterTime tại http://MasterTime.vn.

– Khách hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào MasterTime từ các website khác không phải là website chính thức của MasterTime.

CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

– TopBop không cung cấp Thông Tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để MasterTime cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, MasterTime sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ Thông Tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, MasterTime cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

– MasterTime có thể chia sẻ Thông Tin khách hàng cho các mục đích sau:

* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: MasterTime có thể dùng Thông Tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp MasterTime tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho MasterTime sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

* Trao đổi Thông Tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của MasterTime: MasterTime có thể chuyển Thông Tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. MasterTime cũng có thể trao đổi Thông Tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

* Trao đổi Thông Tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được MasterTime sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại khách hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

* Trao đổi Thông Tin khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà MasterTime có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, MasterTime sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

Rate this page